SSA12/LK

LED bulb 3W. Denna lampa har ett mer dämpat sken jämfört med SSA12/LJ.
Dock går det att ta bort den, delvis, genomskinliga överdelen på lampan och den får då ett mycket starkare sken.